មកដល់ថ្មី

តារាមានឯកទេសខ្លីក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មនិងទីផ្សារនៃថង់អាជីវកម្មនិងការធ្វើដំណើរកាបូបម៉ូតនិងការកម្សាន្តផងដែរថង់កែឆ្នៃប្រភេទដទៃទៀតនៃថង់។

  • about1
  • about2
ស្លាកសញ្ញាមិត្តភក្តិ